Hepatitis A ziekte

Ziekte

Hepatitis A is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Besmetting vindt plaats via de ontlasting van besmette mensen. Vooral in landen waar de hygiëne slecht is komt het virus regelmatig voor. In Nederland zijn de meeste patiënten met de ziekte jonger dan twintig jaar oud.

Symptomen

Hepatitis A wordt gekenmerkt door een leverontsteking. De leverontsteking leidt vaak tot buikpijn, die zich rechtsboven in de buik concentreert. Daarnaast zorgt de ziekte vaak voor koorts, een verminderde eetlust en een donkere urine. In tegenstelling tot de urine, is de ontlasting vaak juist licht gekleurd. Mensen met hepatitis A zijn vaak snel moe. Tenslotte kan er geelzucht optreden: door de verminderde werking van de lever kleurt de huid en het oog geel. Lees hier meer over op de pagina geelzucht.

Een niet te verwaarlozen deel van de besmettingen verloopt echter zonder symptomen. Vooral jonge kinderen en baby’s hebben zelden symptomen. Bij volwassenen treden in 10% tot 20% geen symptomen op.

Behandeling

Er zijn geen specifieke medicijnen tegen hepatitis A. Eenmaal besmet, moet het lichaam zelf het virus bestrijden. Het lichaam is hier goed toe instaat, hoewel een gemiddelde infectie enkele weken tot maanden duurt. In zeldzame gevallen kan er na enkele weken tot maanden een terugval optreden. Over het algemeen is het verloop van de ziekte echter vrij rustig. Na een eerste besmetting is het lichaam voor de rest van het leven immuun tegen het virus. Het lichaam kan niet nog eens ziek worden bij een volgende besmetting.

Besmetting

Besmetting met het hepatitis A-virus gaat vooral via besmette ontlasting. Hiervoor is geen direct contact met ontlasting nodig. In de meeste gevallen gaat het om een vervuilde water- of voedingsbron. Vanwege de strenge hygiëne-eisen in Nederland en de rest van de Westerse wereld, is hepatitis A vrij zeldzaam in Nederland. In veel (warme) vakantielanden, vooral de minder ontwikkelde landen, is het risico op besmetting daarentegen reëel.

In zeldzame gevallen kan hepatitis A ook op andere wijzen verspreid worden. Er zijn meerdere gevallen bekend van besmetting via seksueel contact, bloedcontact en moeder-op-kind overdracht. Bij seksueel contact gaat het met name om anale seks. Het overgrote deel van alle besmettingen gaat overigens op indirecte wijze via de ontlasting.

Advertentie